PROVEDEME VÁS NA CESTĚ K MÉDIÍM

Nabízíme služby v širokém spektru oboru Public relations. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti s prací v médiích a osobní vztahy s konkrétními zástupci médií. Základním kamenem naší práce je vzájemná důvěra stojící na dodržování etických standardů, transparentnosti a individuálním přístupu. Vzhledem k úzké specializaci na oblasti kultury, zdravotnictví a neziskového sektoru jsme schopni pružně reagovat na jakékoliv požadavky a zajistit tiskový servis s ohledem na vaši situaci.

Jsme tu pro Vás s následujícími službami:

  • Jednání s mediálními partnery
  • Media Relations
  • Mediální konzultace a trénink
  • Monitoring a analýzy
  • Produkce tiskových konferencí
  • Správa webů a nástrojů online marketingu 

Prohlédněte si příklady našich realizací