PUBLIC RELATIONS PRO NÁS ZNAMENÁ PARTNERSTVÍ

Na poli Public relations se pohybujeme bezmála dvacet let, máme za sebou celou řadu úspěšně realizovaných projektů a měli jsme možnost zastupovat významné klienty z oblasti kulturního života, neziskového sektoru, medicíny i sféry veřejného a byznysového života.

V oblasti kultury jsme od roku 2020 partnerem legendy české populární hudby Heleny Vondráčkové. Vedle toho dlouhodobě spolupracujeme s autorským rockovým divadlem RockOpera PrahaMalostranskou besedou. Spojení s Malostranskou besedou nám umožňovalo podílet se na zajištění PR aktivit letní scény nazvané Letňák - Léto pro všechny Pražany na Střeleckém ostrově a především jsme byli partnera výstav renomovaných umělců jako jsou Antonín Kratochvíl, Petr Nikl nebo Jan Saudek

V oblasti kultury dále spolupracujeme s hudebním skladatelem a producentem Karlem Maříkem. Pomáháme se startem kariéry zpěvačce Valerii Tošerové.

Spolupracovali s fotografem Michaelem Kratochvílem, herečkou Simonou Praskovou, kytaristkou Simonne Draper, pěvcem Tomášem Bartůňkem, zpěvákem Vlastou Horváthem. Pomohli jsme hudebním skupinám HodinyLady Praga, souboru Divadla Zaseto.

Byli jsme partnery Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, Hudebního léta v Jezeří,  výstav Malá z rybárny a Trnkova zahrada a charitativního projektu Mír pro Ukrajinu.

Mezi naše partnery v oblasti medicíny patřili přední čeští plastičtí chirurgové JanOndřej Měšťákové. Díky této spolupráci jsem měl tu čest se podílet na návštěvě světově uznávaného lékaře Bohdana Pomahače v Praze na konci roku 2014. Dalšími našimi partnery byly v minulosti například nestátní zdravotnická zařízení Aura Medical Clinic, Swiss Med Clinic, TOP Esthetic Mezinárodní kongres Perinatal Stem Cell Society.

V oblasti neziskového sektoru poskytujeme tiskový servis obecně prospěšné společnosti Život dětem. Našimi partnery v minulosti byly Nadační fond Harmonie, nestátní nezisková organizace RUBIKON CentrumNadační fond Pomoc popáleným.

Spolupracovali jsme též se subjekty a osobnostmi veřejného sektoru. Naše rady využili radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová, primátor Prahy Tomáš Hudeček, poslankyně Kristýna Zelienková, starosta Prahy 5 Pavel Richter a společnost Technologie hl. m. Prahy.