V Malostranské besedě začíná výstava fotografií Jana Saudka, Český rozhlas Radio Prague Int.

15.5.2020
V Malostranské besedě začíná výstava fotografií Jana Saudka. Expozice s názvem "Jan Saudek '85' Život" je zároveň oslavou jeho životního jubilea. Do 30. června mohou zájemci zhlédnout slavné autorovy fotografie, ale také snímky dosud nikde nevystavené a nepublikované v žádné z jeho knih.

Podle kurátorky Daniely Mrázkové je Jan Saudek nejprovokativnější postavou dějin české fotografie. "Je vzýván i popírán, oslavován i opovrhován, uznáván i zneuznáván. Proč? Jan Saudek dráždí. Vším. Tím, jak vypadá, jak se chová, jak mluví i jak chodí tanečním krokem. Provokuje svým šaškovstvím, vzrušuje svým ostentativním erotismem. Působí zvláštním neklidem šířeným kolem sebe, z jehož akčního rádia, jednou polapeni, nenalézáme úniku," napsala po vydání první české monografie Jana Saudka.

Jan Saudek se narodil 13. května 1935 v Praze. V roce 1952 se vyučil fotografem a od té doby, s výjimkou vojenské služby, byl zaměstnán v různých tiskárenských závodech jako reprodukční fotograf. První samostatnou výstavu měl v roce 1963 v Praze. V roce 1990 získal francouzské státní vyznamenání Chevalier des Arts et des Letters (Rytíř umění a literatury), o rok později vyšla první Saudkova česká monografie Divadlo života. Na svém kontě má na 400 samostatných výstav, z nichž dosud nejrozsáhlejší se konala v roce 1998 v Los Angeles. Jeho fotografie jsou součástí světových uměleckých sbírek. Saudkovým dílem se zabývá řada filmových a televizních dokumentů.

https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/v-malostranske-besede-zacina-vystava-fotografii-jana-saudka

V Malostranské besedě začíná výstava fotografií Jana Saudka, Český rozhlas Radio Prague Int.
Zpět