V Benešově se v sobotu bude potřetí konat kávou provoněná benefiční akce na podporu nemocných dětí, Everyday magazín

20.4.2018
Kavárna Benecafé v Benešově pořádá v sobotu 21. dubna ve prospěch Nadace DUHA již potřetí benefiční akci určenou na pomoc zdravotně nebo tělesně postižených dětí. Letošní ročník bude věnován malému Jiříka, který se potýká s následky mozkové obrny.

„Sobota pro Jiříka, jak jsme akci pojmenovali, je již třetí akcí, kterou jsme se rozhodli pomoci nemocným dětem a jejich blízkým v usnadnění jejich nelehkých životních osudů. Jedním z našich cílů bylo, pokusit se naší akci odlišit od ostatních sbírek. Proto bude Sobota pro Jiříka happeningem pro širokou veřejnost. Takové setkání všech, kterým není lhostejný osud handicapovaných lidí. A není jim lhostejný ani život Jiříka, stejně jako jim v uplynulých letech nebyl lhostejný osud Ivetky a Anežky,“ říká za pořadatele akce Eva Kneslová.

Jiříka mohou návštěvníci benešovské kavárny Benecafé podpořit během soboty podle organizátorů třemi způsoby. Jednak dobrovolným příspěvkem do předem připravených a zapečetěných kasiček nebo koupí libovolného zákusku z nabídky kavárny. V neposlední řadě pak dobrovolným vstupným na večerní koncert skupiny LadyPraga , která celý benefiční program v Benešově zakončí.

„Výtěžek z akce bude předán Jiříkovým rodičům, kteří jej pak vloží na transparentní účet nadace DUHA,“ zdůrazňuje Eva Kneslová a dodává. „Pevně věřím, že se nám i tento rok podaří přispět nemalou částkou. A odnese-li si od nás každý vedle pocitu vykonaného dobrého skutku také zážitek z hezky stráveného dne, bude to i pro nás největší odměna.“

Aby se akce úspěšně zdařila, není to možné bez podpory okolí a zúčastněných, kteří například přispějí svým vystoupením bez nároku na honorář, jako skupina LadyPraga. Podle Evy Kneslové si v tomto směru spolu s umělci největší poděkování zaslouží samotní návštěvníci kavárny Benecafé, kteří sdílejí a šíří informace o akci na sociálních sítích a ve svém okolí.

„A není samozřejmě nic lepšího, než když se pak jejich zájem projeví na návštěvnosti akce samotné. Teprve tehdy má tahle aktivita smysl,“ uzavírá Eva Kneslová.

http://everydaymagazin.cz/rodina-vychova/29-rodina-vychova/3385-benesov-beneficni-akce-na-podporu-nemocnych-deti

V Benešově se v sobotu bude potřetí konat kávou provoněná benefiční akce na podporu nemocných dětí, Everyday magazín
Zpět