Úder proti Airbnb: Praha udělala krátký proces s boxy na klíče na lampách, Echo24.cz

15.9.2019
Správce veřejného osvětlení v Praze se rozhodl vypořádat s desítkami schránek na klíče, které na pražské lampy umisťují poskytovatelé sdíleného bydlení Airbnb. Boxů na klíče už odstranili pracovníci Technologie hlavního města Prahy (THMP) z ulic desítky a vyzývají veřejnost, aby nahlašovala další. Umisťování schránek je podle THMP nejen protiprávní, ale navíc to značně komplikuje údržbu osvětlení.

Schránky na klíče umisťují podle THMP na veřejné osvětlení především poskytovatelé sdíleného bydlení, aby usnadnili předávání klíčů svým klientům.

„Spolu s likvidací dalších forem nelegálního využití stožárů veřejného osvětlení, především černé reklamy, se stalo odstranění boxů na klíče další součástí naší údržby. I přesto, že se tento fenomén začal rozšiřovat teprve v letních měsících, zaznamenali jsme již řádově nízké desítky demontovaných boxů,“ uvedl místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný.

Pro údržbu osvětlení to však představuje kromě práce navíc i značné náklady, které souvisí jak s odstraněním, tak s jejich následným uskladněním.

„Neoprávněně umístěné boxy na klíče odstraníme, přičemž nedojde k poškození samotného boxu na klíče, následně uskladníme a majitelé se mohou obrátit na naši společnost, kde jim boxy na klíče vydáme po uhrazení nákladů, jež naší společnosti s odstraněním a uskladněním vznikly zpět,“ dodal Tomáš Novotný.

Úder proti Airbnb: Praha udělala krátký proces s boxy na klíče na lampách, Echo24.cz
Zpět