Technologie hlavního města Prahy: Boxy na klíče nemají na sloupech veřejného osvětlení co dělat, Parlamentnilisty.cz

14.9.2019
Především v centru hlavního města Prahy se v poslední době můžeme setkat s nešvarem páchaným poskytovateli sdíleného bydlení. Konkrétně hovoříme o umisťování schránek na klíče od pronajímaných bytů na stožáry veřejného osvětlení.

Provozovatel sdíleného bydlení se tímto dopouští na jedné straně protiprávního jednání, na straně druhé pak přidělává práci pracovníkům údržby městské společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP), která má od loňského roku správu veřejného osvětlení v metropoli v gesci.   

„Boxy na klíče se staly nešvarem, který nás zaměstnává na úkor toho, abychom se věnovali práci, pro kterou jsme primárně zřízeni, tedy zajištění toho, aby Praha svítila a Pražanům se tím pádem ve městě lépe žilo. Spolu s likvidací dalších forem nelegálního využití stožárů veřejného osvětlení, především černé reklamy, se stalo odstranění boxů na klíče další součástí naší údržby. I přesto, že se tento fenomén začal rozšiřovat teprve v letních měsících, zaznamenali jsme již řádově nízké desítky demontovaných boxů,“ říká místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný. 

Schránky na klíče přitom pro THMP představují nemalé náklady, které nesouvisí jen s jejich odstraněním, ale také s následným uskladněním. 

„THMP jako správce veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy je při správě veřejného osvětlení povinen postupovat v souladu s právními předpisy. Neoprávněně umístěné boxy na klíče odstraníme, přičemž nedojde k poškození samotného boxu na klíče, následně uskladníme a majitelé se mohou obrátit na naši společnost, kde jim boxy na klíče vydáme po uhrazení nákladů, jež naší společnosti s odstraněním a uskladněním vznikly zpět,“ upozorňuje Tomáš Novotný. V této souvislosti podotýká, že umístění podobných předmětů na stožár veřejného osvětlení není a nemůže být předmětem žádné nájemní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že umisťování schránek na sloupy veřejného osvětlení je stále častější, zintenzivnila THMP v posledních dnech komunikaci problému směrem k veřejnosti.  Formou osvěty odrazujeme další provozovatele sdíleného ubytování od instalace boxů na klíče na stožáry veřejného osvětlení. 

„Prosím tímto Pražany i návštěvníky hlavního města, kteří se na stožárech veřejného osvětlení setkají s těmito boxy nebo jakýmkoliv výlepem černé reklamy, aby nás kontaktovali ideálně prostřednictvím bezplatné telefonní linky dispečinku 800 40 40 60,“ apeluje Novotný.

Technologie hlavního města Prahy: Boxy na klíče nemají na sloupech veřejného osvětlení co dělat, Parlamentnilisty.cz
Zpět