Národní centrum tkání a buněk se v pátek připojí ke Světovému dni pupečníkové krve, Cysnews.cz

12.11.2019
V pátek 15. listopadu si lidé po celé planetě připomínají Světový den pupečníkové krve. Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk chystá v rámci oslav osvětovou akci napříč českým a slovenským trhem. Ve vybraných porodnicích v obou zemích budou její zástupci v týdnu od 11. do 15. listopadu provádět výzkum zaměřený na povědomí a edukaci o výhodách uchování pupečníkové krve.

„Situace v Česku i na Slovensku je stále bohužel taková, že pupečníková krev se i přes všechny její prokázané benefity při většině porodů vyhazuje jako lékařský odpad. Přitom kmenové buňky pupečníkové krve se dnes běžně ve světě používají k léčbě více než 85 život ohrožujících chorob, včetně srpkovité anémie, lymfomu a leukémie,“ vysvětluje potřebu osvěty v oblasti uchování pupečníkové krve Rudolf Horák z Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk.

„Výzkum pupečníkové krve navíc dále naznačuje velký příslib v regenerativní medicíně pro potenciální léčbu autismu, mozkové obrny, traumatického poškození mozku, cukrovky, mrtvice, poranění míchy a mnoha dalších onemocnění,“ dodává Horák.

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk se oficiálně připojila k oslavám Světového dne pupečníkové krve 2019 a bude během nich hrát důležitou roli při zlepšování vzdělávání a povědomí o pupečníkové krvi.

„V Praze, Brně, Ostravě a dále na Slovensku v Dunajské Stredě a v Galantě budou naši tazatelé seznamovat maminky v porodnicích s problematikovou uchování pupečníkové krve a zjišťovat, jaké mají povědomí o perinatálních tkáních a jejich terapeutickém potenciálu. Dotazování proběhne formou kvantitativního šetření a s výsledky poté seznámíme veřejnost,“ doplňuje Rudolf Horák.

Světový den pupečníkové krve vyhlásila v roce 2017 organizace Save the Cord Foundation v americké Arizoně. Smyslem jeho vzniku je seznamovat budoucí nebo stávající rodiče a zdravotnické pracovníky s aktuálními poznatky z oblasti využití pupečníkové krve. Světový den pupečníkové krve 2019 je oficiálně sponzorován společností Quick Specialized Healthcare Logistics, uznávaným lídrem v oblasti lékařské přepravy a logistiky. Dalšími partnery jsou pak sdružení Cord Blood Association, Be the Match (NMDP), Světová asociace dárců kostní dřeně (WMDA-Netcord), AABB a FACT.

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk v Národním centru tkání a buněk a.s.: Národní centrum tkání a buněk a.s. je inovativní biomedicínská společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravků využívajících autologní lidské buňky. Má status zdravotnického a tkáňového zařízení a je i výrobcem léčivých přípravků moderní terapie. Jako výrobce léčiv moderní terapie se zabývá jak výrobou, tak i vlastním vývojem nových léčiv. Jako tkáňové zařízení vyvíjí a připravuje tkáňové transplantáty nejen pro rutinní chirurgické výkony, ale také pro vysoce specializované výkony v kardiochirurgii, ortopedii, oftalmologii a dalších odbornostech. Národní centrum tkání a buněk je společný podnik společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. a České republiky. Více se dozvíte na www.cekammiminko.cz a www.cakam-babatko.sk.

Save the Cord Foundation: (nezisková organizace 501c3) byla zřízena za účelem podpory edukace o pupečníkové krvi. Nadace poskytuje rodičům, zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti nekomerční informace o metodách uchování pupečníkové krve, jakož i o současných aplikacích využívajících pupečníkovou krev a nejnovější výzkum. Více se dozvíte na www.SaveTheCordFoundation.org .

Quick Specialized Healthcare Logistics: Quick je důvěryhodným lídrem v logistice, který slouží komunitě v oblasti zdravotnictví a vědy o životě více než 37 let. Rychle a bezpečně transportuje lidské orgány a tkáně k transplantaci nebo výzkumu, krev, krevní produkty, pupečníkovou krev nebo kostní dřeň. Speciálně vyškolení odborníci společnosti Quick pracují s nemocnicemi, laboratořemi, krevními bankami a zdravotnickými zpracovatelskými středisky a využívají nejbezpečnější cesty k zajištění integrity, regulace teploty a úschovy během přepravního procesu. Více se dozvíte na www.quickhealthcare.aero

https://www.cysnews.cz/ostatni/narodni-centrum-tkani-a-bunek-se-v-patek-pripoji-ke-svetovemu-dni-pupecnikove-krve/

Národní centrum tkání a buněk se v pátek připojí ke Světovému dni pupečníkové krve, Cysnews.cz
Zpět