Moderní technika v celkové výši 1 631 000 Kč pomůže kriticky nemocným dětem, Pražský zpravodaj

22.11.2018
Přístroj ECMO – pumpu pro mimotělní oběh, která společně s lékařskými odborníky dokáže zachránit život téměř 75 % dětí, u kterých dojde k selhání srdce nebo plic, daruje obecně prospěšná společnost Život dětem společně s Nadací Kapka naděje Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK v Praze na Karlově.

K selhání životně důležitých orgánů srdce nebo plic dochází bohužel již u zcela malých dětí hned po narození např. vdechnutím zkalené plodové vody nebo v průběhu celého dětského věku až u dětí plnoletých. Příčiny selhání jsou různé, např. virový a bakteriální zánět plic, těžké postižení plic, které vzniká při jiném onemocnění, vdechnutí toxické nebo jiné cizí látky, záněty srdečního svalu, těžké infekce vedoucí k septickému šoku, stavy po tonutí.

ECMO – pumpa pro mimotělní oběh – dokáže funkci plic a srdce z velké části nahradit a poskytne tak čas, aby se orgány uzdravily. Díky tomuto přístroji lékaři dokážou vrátit zpět do života sedm až osm dětí z deseti, u kterých byla stoprocentní pravděpodobnost smrti.

V České republice existuje jediné pracoviště, které dokáže s pomocí pumpy ECMO děti zachránit. Tímto pracovištěm je obdarovaná Jednotka intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když se jedná o pražské pracoviště, pomoc se dostane dětem z celé České republiky. Lékaři za dětmi, které potřebují naléhavou pomoc, vyjíždějí s pumpou sanitkou nebo jsou přepravováni letecky.

Klinika doposud disponovala pouze jedním tímto přístrojem, díky kterému již zachránila 50 dětí. Naléhavě však potřebovala zakoupit další pumpu. Stávající pro děti z celé České republiky přestala stačit. Dětí, které potřebují s pomocí ECMO vyléčit, stále přibývá, proto je úžasné, že se druhý přístroj pro kliniku podařilo zakoupit.

Nákup pumpy ECMO byl financován z peněz darovaných laskavými dárci v rámci sbírky, kterou zorganizovala o.p.s. Život dětem. Sbírka byla zahájena v únoru letošního roku.

Do sbírky se celkem zapojilo 1 100 jednotlivých dárců z řad široké veřejnosti a 15 dárcovských společností. Obecně prospěšná společnost tak díky laskavým a štědrým dárcům na pumpu ECMO s příslušenstvím poskytla částku ve výši 1 037 053,35 Kč.

789 557 Kč bylo určeno k částečné úhradě mimotělní pumpy a 239 676,80 Kč k úhradě ohřívače pro mimotělní pumpu.

Chybějící částku ve výši 600 000 Kč uhradil nadační fond Kapka naděje. Tato částka pomohla k úhradě směřovače kyslíku vzduchu, transportního držáku a speciálního vozíku.

Obecně prospěšnou společnost Život dětem potěšilo, že se Nadace Kapka naděje k pomoci připojila a mohli tak společnými silami nemocným dětem pomoci a pumpu zakoupit.

Nynější dar – částečné financování pumpy ECMO navazuje na pomoc, kterou o.p.s. Život dětem poskytla klinice v předcházejících letech. Klinika doposud od o.p.s. Život dětem vč. částečného financování pumpy ECMO obdržela přístrojovou techniku v celkové výši 21 386 044,55 Kč.

Hlavními specializacemi Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s celostátní působností je oblast dědičných poruch metabolismu (látkové výměny), poruchy vývoje, revmatické choroby, choroby trávící soustavy a jater, poruchy imunity a alergie, dorostové problematiky, včetně nové morbidity mládeže. Klinika má Jednotku intenzivní a resuscitační péče, která je stále plně vytížena a řeší závažné ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku, až po dospívají. U více než jedné poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.

Předání přístroje ECMO

Obecně prospěšná společnost Život dětem se na pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky specializuje už devatenáctým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci o.p.s. Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce jejich společnosti a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným dětem v České republice pomáhat. Díky vstřícnosti široké veřejnosti, díky laskavým jednotlivcům a díky firmám podporujících o.p.s. Život dětem se za celé období činnosti podařilo zakoupit zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové hodnotě  247 522 527,45 Kč.

Moderní technika v celkové výši 1 631 000 Kč pomůže kriticky nemocným dětem, Pražský zpravodaj
Zpět