Horní Jiřetín bude posedmé hostit festival Hudební léto v Jezeří, Kulturninovinky.cz

4.8.2018
Víkendy druhé poloviny prázdnin budou od 4. srpna do 1. září již tradičně patřit na Státním zámku Jezeří rozezní vážné hudbě. Startuje sedmý ročník festivalu Hudební léto v Jezeří. Letos se návštěvníci mohou těšit na řadu novodobých premiér, a to v podání nejen českých hudebníků, ale i umělců z Německa, Švýcarska, Lotyšska, Velké Británie, Maďarska nebo Řecka. Akci přijde podpořit dlouhodobý patron festivalu doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD., D. E. A., poslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu.

„Autentická interpretace, uměním nabitá atmosféra zámku, ale i legendární občerstvení kastelánky Hany Krejčové a procházky s vínem zámeckou zahradou – to vše jsou důvody, proč v létě zavítat na Jezeří. O všech srpnových sobotách divákům nabídneme krom smyčcového kvartetu Jiřího Sychy také řadu novodobých premiér – orchestrální koncert z děl lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera, pasticcio věnované rodáku z Horního Jiřetína Josefu Gläserovi nebo klavírní kvintet Beethovenova blízkého přítele Ferdinanda Riese. Pro nastupující pěveckou generaci jsou dále připraveny mistrovské kurzy s předním německým písňovým interpretem Janem Kobowem,“ přibližuje program organizátorka festivalu Alena Hönigová.

Specialitou letošního zahajovacího koncertu bude smyčcový kvartet zkomponovaný na objednávku města Horní Jiřetín. Město tak naváže na slavnou tradici kraje z počátku 19. století. Vedle dlouhodobé podpory festivalu, spolu s Ministerstvem kultury ČR, Česko-německým fondem budoucnosti a Státním fondem kultury, tak tímto průlomovým projektem podpoří nejen novodobé premiéry z repertoáru lobkovické kapely, ale i současné české umělce. Festival pak první zářijovou sobotu pak zakončí představení špičkového barokního souboru Batzdorfer Hofkapelle, který zavede malé i velké diváky do pohádkového světa Shakespearovy svatojánské noci.

„Zcela nové produkce jsou finančně i organizačně velmi náročné a letos bude při nastudování jednotlivých projektů spolupracovat s českými hudebníky i celá řada umělců z Německa, Švýcarska, ale i Lotyšska, Velké Británie, Maďarska nebo Řecka. O to více mě těší, že vedle dlouhodobých podporovatelů, bez kterých by festival tohoto typu vůbec nemohl existovat, letos festival podpoří například i kulturní oddělení města Basilej a řada soukromých mecenášů,“ dodává Alena Hönigová.

Festival bude hostit i jednu výjimečnou událost. Zámek Jezeří totiž není jen „sídlem múz“, jak se mu kdysi říkalo, ale také sídlem jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních archivů. Výtisky skladeb Jiřího Sychy, Jana Josefa Röslera a Ferdinanda Riese by se měly stát základem nového archivu. Zástupcům města Horní Jiřetín je slavnostně předá v rámci úvodního koncertu dlouhodobý patron festivalu doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD., D. E. A., poslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu. Bližší informace na www.hudebniletovjezeri.cz. Další informace:

https://www.kulturninovinky.cz/horni-jiretin-posedme-hosti-hudebni-leto-v-jezeri/

Horní Jiřetín bude posedmé hostit festival Hudební léto v Jezeří, Kulturninovinky.cz
Zpět